• Leestijd Pagina: +- 4 min

 • Wat is TRT ?

  TRT staat voor "Tinnitus Retraining Therapy". Het is een therapievorm waarbij men je aanleert hoe met "Tinnitus" en/of "Hyperacusis" om te gaan. Het is een vorm van habituatie-therapie, waarin je leert om tinnitus niet meer als negatief te bestempelen, maar als een neutrale stimuli. Op die manier verzwakt ,- en op termijn verdwijnt,-  de negatieve connotatie van tinnitus, waarbij men na verloop van tijd (nagenoeg) er niet meer op reageert en habituatie aan tinnitus kan laten plaatsvinden.
  Of u nu lijdt aan (permanente) Objectieve tinnitus of Subjectieve tinnitus, maakt voor het volgen van TRT therapie niet uit. TRT is effectief bij alle vormen van tinnitus.

 • Hoe gaat TRT of "Tinnitus Retraining Therapie" in haar werk?

  TRT Therapie bestaat uit 2 hoofdonderdelen nl. uit "TRT counseling" en uit "Geluidsverrijking" van de leefomgeving. De duurtijd van TRT therapie is vaak tot meestal en (liefst en in het belang van de client) kortdurend en bestaat gemiddeld uit 8 tot 12 sessies van 1 tot 1,5 uur. Deze sessies bestaan primair uit een psycho-educatief luik ,- eerste 4 à 5 sessies die wekelijks plaatsvinden, of zo snel mogelijk achter elkaar,- waarin "TRT counseling" plaatsvindt, en secundair een gedragsmatig/geluidsverrijkings-luik , - waar de tijd tussen de sessies meestal over meerdere weken is gespreid,- waarin men gaat kijken hoe men het dagelijks omgevingsgeluiden van de betrokken persoon kan verrijken met extra (neutraal) geluid. In dit luik worden alle opties besproken die mogelijk zijn om dit te bewerkstelligen.

 • Deel 1: Tinnitus Retraining Therapie - Psycho educatie

  Tijdens "TRT counseling" leg ik u het basis werkingsprincipe uit van het brein, hoe dat de (neurologische) mechaniek van tinnitus in mekaar zit, en hoe het ontstaat, en gaan we ook dieper in op het mechanisme die er heeft voor gezorgd dat je er last van krijgt. 
  Het doel van TRT counseling is dat je door de exacte kennis die je hiermee verwerft de tinnitus "gedemystifiëerd". Demystificatie of ontdekken wat tinnitus werkelijk is, is een zeer belangrijke stap in de habituatie van tinnitus, en hiermee is het ook van primair belang dat het psycho-educatief gedeelte tijdig en binnen een tijdsbestek van 4 tot max 5 sessies wordt afgewerkt.
  De feedback die ik kreeg van de cliënten die ik reeds heb begeleid, kwam vaak de verzuchting dat de informatie die ze kregen vanuit de medische wereld vaak mager tot zelfs in 1 case volledig ontbrak en zelfs contraproductieve effecten had. Hierdoor namen de klachten zelfs toe, .., en dit puur uit angst voor het onbekende en omdat er vaak weinig tot niets werd uitgelegd mbt wat tinnitus is. 


  Uit mijn praktijkervaring, maar in de eerste plaats ook uit resultaten van gepubliceerde klinische studies, is het eerste effect van TRT therapie al voelbaar eenmaal het psycho educatief stuk achter de rug is. In deze fase worden meestal al grote stappen gemaakt richting beterschap, met als resultaat dat de betrokken persoon meer is gerustgesteld dan in begin van de therapie, en hierdoor vaak al minder last ondervindt. Nogmaals het "Counseling" stuk is uiterst belangrijk, daar het de volledige basis zet voor het verdere verloop van de "omgangsproces".

 • Deel 2: Tinnitus Retraining Therapie - Geluidsverrijking

  Eenmaal men start met het geluidsverrijkende luik, wordt samen met U geëvalueerd welke mogelijkheden er zijn m.b.t. geluidsverijlking van de uw dagelijks omgeving. De reden hierachter is door het aanbieden van extra neutraal geluid, de waarneming van tinnitus te verzachten, maar niet volledig uit te maskeren. Hierdoor ervaar je minder last en wordt habituatie bevorderd. Hiervoor zijn er middelen en mogelijkheden zat. Dit kan gaan van het gebruiken van ruis & slaapkussen, fonteinjes die klateren op de achtergrond, ruisgeluiden, natuurgeluiden, ect.... En indien er al meer gehoorschade mee is gemoeid, kan u ook worden doorverwezen naar de audioloog van uw keuze voor ruis-apparaten of (*)gehoorapparaten. 

  Belangrijk bij geluidsverrijking is dat het niet te intrusief is en het zelfs na enige tijd weinig tot geen mentale aandacht en onderhoud vraagt om het dagelijks gedurende een langere tijd te gebruiken. De periodes tussen de sessies zijn langer en kunnen gaan van 2 tot 6 weken naargelang het verloop en status van de situatie. De bedoeling hiermee is dat de persoon tijdens deze periode niet teveel wordt herinnerd aan therapie en hulpverlening, wat mogelijks de aandacht naar de tinnitus zou kunnen aanwakkeren. Zeker in beginstadium van het tweede therapie-luik is dit belangrijk. 

 • TRT Therapie en het gebruik Hoor - en Ruis apparaatjes zijn vaak niet nodig

  (*) Gehoorapparaten zijn bij lichte gehoorschade zelfs vaak volledig overbodig, alsook lopen de kosten dan al snel op. Uiteraard bij zware gehoorschade is het geen discussiepunt en is de toegevoegde waarde van het aanschaffen van hoorapparaatjes een pluspunt. Je kan altijd eens gaan luisteren bij een audioloog, maar blijf vooral zelfkritisch. Zelfs al start je met hoorapparaatjes, dan nog is het psycho-educatief stuk binnen TRT hetgeen dat U het meeste verlichting zal geven in emotionele klachten als gevolg van tinnitus. De combinatie van psycho educatie en geluidsverrijking (al dan niet met apparaatjes) gaat er op termijn voor zorgen dat je de tinnitus als minder belangrijk gaat ervaren, ze hierdoor minder zal waarnemen, en hierdoor ook minder last van zal ondervinden.

  Ik spreek uit ervaring, de beterschap die ik ervaarde kwam hoofdzakelijk wanneer ik met TRT begonnen was en niet zozeer van hoorapparaten die ik destijds droeg.  Bij lichte gehoorschade zijn gehoortoestellen zelfs geheel overbodig.

 • Tinnitus Hulp