• Leestijd pagina: +- 5 minuten

 • EMDR therapie voor 'Single event' of 'Specifiek' trauma

  Na een traumatische ervaring is men vaak overwelmd door de belevenis of de situatie waarin men zich bevond. Voorheen "Normale reacties" zoals angst, vrees, boosheid en verdriet veranderen in paniek, uitputting, hopeloosheid, en controleverlies. Naast de ontwikkeling van pathologische reacties, ,- zoals veranderingen in persoonlijkheid, psychosomatische aandoeningen en in extreme gevallen soms zelfmoord,- ontwikkelt de persoon PTSS/PTSD of een Post Traumatisch Stress Syndroom.

  Lees Meer

 • Wanneer er complex en structureel trauma aan de orde is.

  Bij structureel opgelopen trauma hebben we het (meestal) over trauma van het "Type II". We spreken dan meestal over traumatische gebeurtenissen die ook vaak langdurig en herhaaldelijk hebben plaatsgevondenDeze traumata vinden vaak al hun oorsprong tijdens de kindertijd. Voorbeelden hiervan zijn chronische en herhaaldelijk: misbruik, verbaal, fysiek, sexueel geweld, verwaarlozing, ... Naast het opgelopen trauma zijn er geregeld ook problemen rond de persoonlijkheid en hechting van de betrokkene.

  Lees Meer

 • Tinnitus Hulpverlening & TRT (Tinnitus Retraining Therapie) omgaan met Tinnitus en/of Oorsuizen & Hyperacusis

  Help mij, Ik lijd aan tinnitus, ..., maar geef de hoop niet op. U kan er wel degelijk iets aan doen

  Ik stond een aantal jaren geleden in dezelfde schoenen als U, en ik kan je ook zeggen dat met het volgen van TRT therapie de kans groot is dat het op termijn (veel) beter zal gaan. Tinnitus, Oorsuizen en soms de daarmee gepaard gaande Hyperacusis (overgevoeligheid aan geluid) hoeft uw leven niet te beheersen of te verzuren. 

  Ook al loopt U nu misschien rond met de gedachte dat, ... 
  - Uw leven misschien voorgoed voorbij is.
  - Dat U beroofd bent van uw stilte, van uw dromen en dat U het leven zo niet zal kunnen voortzetten
  - U angst heeft voor de toekomst.
  - Angst voor te leven met tinnitus
  - Angst dat het erger wordt.
  - Of misschien angst dat het een voorteken of een signaal van een erge ziekte is.
  - Het vooruitzicht en angst dat U er nooit zal kunnen aan ontsnappen.
  - Verlies van controle over Uzelf en uw leven, en soms dat U er zelfs "letterlijk" van probeert weg te lopen.

  - Bovenstaande angst wordt dan vaak nog eens versterkt doordat er spijtig genoeg vaak verkeerde informatie wordt verspreid via de media en via andere kanalen. 

  ..., Het komt op termijn wel goed, en met tinnitus valt best wel te leven. Met hier en daar een aantal kleine aanpassingen en met een degelijke, correcte, en medische wetenschap van wat tinnitus is kom je al een heel eind. De therapie is gebaseerd op het Model van Jastrebov & Powel en wordt eventueel in combinatie met Cognitieve gedragstherapie en/of EMDR therapie gegeven. TRT therapie bewijst zich reeds vele jaren in RCT klinische trials (met controlegroep) als effectieve therapie om te leren omgaan met tinnitus.

  Kortom, ..., actieve therapie die U op weg helpt om uw leven terug op te pikken

  Lees Meer

 • Waarom zeg ik dat?

  Ik ken Tinnitus (ik noem haar "Tinni") als geen ander. Ik kreeg haar er als permanente vriendin erbij op 6 december 2011, tijdens een monovin zwemtraining in Mechelen zwembad werd ik me ervan bewust dat er een constante piep(je) mijn leven was binnengedrongen, en er hoogstwaarschijnlijk al een tijdje was. Tot op de dag van vandaag is ze er nog steeds.  
  De eerste maanden had ik het er erg moeilijk mee gehad daar ik er niets over haar wist, en ik net als jij nu, vreesde voor al datgene wat hierboven beschreven is, dat mijn leven voorbij zou zijn. Ik voelde destijds een angst die ik nog nooit had gekend, en kreeg paniekaanvallen omdat ik niet wist hoe dit ging evolueren, en er geen controle over kreeg, .., ik voelde me machteloos en had even geen vooruitzicht meer over hoe ik verder moest, en ja ik had het gevoel dat ook mijn wereld was ingestort.
  Ikzelf heb ook TRT therapie gevolgd (in hoeverre het in belgie al structureel bestond in 2011), en heb later de TRT therapie technieken grondig bestudeerd en een aantal jaar later het beginnen toepassen in mijn praktijk.

 • Waarom Tinnitus Retraining Therapie ?

  TRT Therapie bewijst zich al enkele decennia als effectieve therapievorm voor tinnitus en hyperacusis. Hiervan zijn reeds talloze klinische studies over gedaan. Hoewel TRT therapie tinnitus niet kan genezen, maar de betrokken persoon leert hoe er mee om te gaan, is de effectiviteit van TRT voor het begeleiden in omgang met Tinnitus en Hyperacusis zijn zeer hoog, ... tot 80% van de personen die de therapie hebben gevolgd, noteren een significatie verbetering van de levenskwaliteit t.o.v. personen met tinnitus die geen TRT therapie volgden. Dit zijn geen ongefundeerde claims, dit zijn de resultaten die genoteerd zijn bij klinische studies.
  De begeleiding in omgang van tinnitus d.m.v. TRT is zeer specifiek, en is ook in tijd beperkt, maar vraagt een individuele aanpak aan de noden van de cliënt. Ikzelf geef TRT op individueel niveau, daar het protocol en de begeleidingswijze op individueel vlak de meest positieve resultaten heeft aangetoond. Bij groepstherapie ontstaat er soms ruis en soms zelfs desinformatie, of blijven er teveel dingen onduidelijk, wat soms de problematiek zelfs weer in de hand werkt.

 • Hulp is vlakbij en het komt goed.

  Tijdens het volgen van de therapie komt u alles te weten wat u moet weten over tinnitus, Wat het is, Welke de mogelijke oorzaken zijn, hoe het ontstaat in de hersenen, en vooral over hoe ongevaarlijk het is.
  De therapie is gebaseerd op het Model van Jastrebov & Powel. eventueel in combinatie met Cognitieve gedragstherapie en/of EMDR therapie als ondersteuning. 
  Het grote verschil in deze praktijk is, - dat er naast de wetenschappelijk bewezen methodes van TRT therapievorming,-  de individuele aanpak, mijn ervaringsdeskundigheid en expertise er bij komt kijken, en zo ook makkelijker en beter kan inleven in uw situatie, en men naast de therapie zelf ook heel veel nuttige informatie verkrijgt over hoe men de dagelijks omgang met tinnius kan vergemakkelijken.
  Hier bent u geen patiënt, waar het TRT protocol afstandelijk wordt afgerammelt, maar spreekt u ook met een lotgenoot die meekijkt en samen met u oplossingen bedenkt hoe men het dagelijkse leven met tinnitus draaglijker en makkelijker kan maken.