• Waardoor kan het effect van EMDR worden ondermijnd en wat kan er niet bij EMDR ?

  A: Voorzichtigheid is geboden wanneer het risico op dissociatie groot is zoals bij aandoeningen binnen het DIS Spectrum.  D.I.S. kan ontstaan als gevolg van het oplopen van structurele en complexere vormen van PTSS waarbij de totale persoonlijkheid van de persoon in kwestie wordt gesplitst in "Alters", - als een soort beschermingsmechanisme, - en zich op die manier dissocieert van de "host" of "hoofdaandeelhouder". Meer informatie over "Co-begeleiding" van DIS/MPS lees je hier.

  B: Het effect van EMDR therapie kan ook worden ondermijnd door:

  1: Ernstige en/of "onbehandelde" persoonlijkheids problematiek (A/B/C)
  Cluster A: Excentrieke cluster en bestaat uit drie varianten.
        -   Paranoïde persoonlijkheidsstoornis / Schizoïde persoonlijkheidsstoornis / Schizotypische persoonlijkheidsstoornis

  Cluster B: Dramatisch/Emotionele cluster en bestaat uit vier varianten:
       -   Borderline persoonlijkheidsstoornis / Antisociale persoonlijkheidsstoornis / Narcistische persoonlijkheidsstoornis/ Theatrale persoonlijkheidsstoornis/ Histrionische persoonlijkheidstoornis.

  Cluster C: Angstige cluster genoemd en bestaat uit 3 varianten:
       -   Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis / Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis / Obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornis

  Let op: Het gaat hier om persoonlijkheidsproblemen die het dagelijks leven ernstig beïnvloeden, en waarin men niet eerder in werd begeleid. Persoonlijkheidsproblemen in "lichte mate" hebben geen negatieve invloed op het effect van EMDR als de client inzicht heeft in de zijn/haar persoonlijkheidsproblematiek en wil meewerken aan de begeleiding en verwerking. Dit is ook de reden wanneer er een vermoeden is (tijdens intakefase), van structurele persoonlijkheidsproblematiek waarom er dan voorafgaand aan de EMDR sessies een persoonlijkheidstest wordt afgenomen op basis van officiele SCID-5-SPQ /PD. Dit geeft mij een goed idee mocht er problematiek zijn mbt persoonlijkheid, dat ik kan inschatten in hoeverre het effect op de verwerkingsprognose zal hebben. Bij mogelijks ernstige problematiek, of bij problematiek die buiten mijn bevoegdheid valt, wordt u doorverwezen naar een Psycholoog en/of Psychiater.

  2: Ziektewinst: Elke vorm van therapie,- inclusief EMDR ,- heeft geen enkele zin als de client financiële - of verzorgingswinst of andere baten heeft in het onderhouden van zijn/haar aandoening.
  3: Negatieve instelling mbt therapie, en onwil tot meewerken aan de begeleiding en opstart tot verwerking.
  4: Zwakke persoonlijkheid: maar hier kan wel makkelijk aan gewerkt worden door resourcing vooraf aan de reprocessing sessies. 
  5: Personen die een "Split Brein" operatie hebben ondergaan is EMDR therapie niet aangewezen.