• Professionele Opleiding in “EMDR in Therapie en Coaching” Voorjaar 2023

 • Het gebruik van E.M.D.R. in Therapie en Coaching.

  Je zou graag E.M.D.R. willen leren toepassen tijdens therapie-trajecten, en hiervoor een opleiding willen volgen, maar je hebt niet het vereiste master diploma in de Psychologie en/of een 4 jarig postgraduaat diploma behaald in Psychotherapie. In dat geval wordt u meestal geweerd uit de bestaande E.M.D.R. opleidingen tot “E.M.D.R. Practictioner” die worden georganiseerd vanuit EMDRIA verbonden opleidingscentra.
  Binnen de Belgische geestelijke gezondheidssector is er een grote nood is aan een professionele EMDR opleiding voor een bredere groep van hulpverleners binnen de GGZ. Redenen hiervoor zijn: 

  - Om de wachttijden van de trajecten, waarbinnen deze therapievorm geïndiceerd is, te verkorten.
  - Om een EMDR veilig toe te kunnen (laten) passen binnen een lopend traject bij dezelfde hulpverlener en doorverwijzingen minder nodig zijn.
  - Om ‘kunstmatige’ exclusiviteits- en job-beschermingsbarrières, die niet te verantwoorden zijn in het belang van de patiënt/cliënt, te doorbreken.
  - Om tegelijkertijd de kwaliteit van de toepassing van EMDR te blijven garanderen onder ‘juist’ gekwalificeerde hulpverleners.
  - Om niet-professionele -, alternatieve – en online EMDR opleidingen wind uit de zeilen te halen. Vaak gaan deze alternatieve opleidingen iedereen toelaten, zonder relevante vooropleiding, noodzakelijke psychologische basiskennis en – vaardigheden waardoor EMDR schadelijk zou kunnen zijn voor de patiënt/cliënt.

  De cursusstructuur omvat 3 modules van elk twee weekenddagen met bijkomend 3 uur individuele supervisie en 9 uur groepssupervisie / practica. De opleiding wordt in de Engelse taal gegeven door Barbara Lerch (Klinisch Psychologe en Sr. Training Instructor (DE, CH & UK) met praktische ondersteuning en assistentie in het Nederlands tijdens de opleiding en (groeps)supervisies door Chrißt’ll Scholiers (gediplomeerd psychotraumatoloog, gecertificeerd door EMDR London en Integratief Psychotherapeut i.o.).

  Deze opleiding zal georganiseerd worden door P&P Consult-NPC en EMDR Trainingscentrum München & Londen waarvan de laatste reeds jaren met success actief is in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Nederland, en Duitsland.

  Deze opleiding voor voorjaar 2023 is reeds volgeboekt. NPC PsyCon Zoersel en EMDR London zijn reeds plannen voor najaar 2023-2024 aan het maken om deze opleiding in Cycli te herhalen. De datums worden in het voorjaar van 2023 bekend gemaakt. 

 • Locatie

  De Basismodules gaan door in het "Huis van het Kind"
  Adres: Huis van het Kind - Handelslei 230 -  2980 Zoersel.

  De Groepspractica gaan door in RL (real life). (3 X 3H)
  Adres:  PsyChé - Praktijk voor Psychotherapie en Psychotraumatologie (Praktijk Chrißt'll) - Goorboslei 8 pand 12- 2860 Sint Katelijne Waver.

  De totale duur van de EMDR Basisopleiding is 48H. (Exclusief Groepspractica en Individuele Supervisies).

   

 • Data en Basisstructuur van de opleiding

  De Opleiding omvat 3 modules (om het certificaat te behalen) (3 x 2 dagen + 9 u Groepspractica/supervisie  & 3 u Individuele Supervisies)

  - Module 1 – zaterdag 11 en zondag 12 februari – 09.30 tot 18.30 u.
  - Module 2 – zaterdag 1 en zondag 2 april – 09.30 tot 18.30 u.
  - Module 3 – zaterdag 13 en zondag 14 mei – 09.30 tot 18.30 u.
  - Individuele Supervisie: 3 x 1 uur en Groepssupervisie: 3 x 3 uur

  Voor de volledige cursus structuur , kosten en inschrijving, kan je surfen naar de website van https://www.emdr-therapie.eu of https://psycon.be/opleidingen/
  (Deze opleiding valt onder KMO portefeuille)

 • Vooropleiding & Voorwaarden

  De toelatingscriteria zijn (A+B):

  A. Vooropleiding basiscriteria
  - Masteropleiding: klinische psychologie, (klinische) orthopedagogie, geneeskunde, seksuologie, sociale wetenschappen, criminologie of
  - Bacheloropleiding: toegepaste psychologie/psychologisch consulent, sociaal werk, orthopedagogisch consulent, gezinswetenschappen, toegepaste gezondheidswetenschappen, sociale re-adaptatiewetenschappen, (psychiatrische) verpleegkunde of
  - Afgestudeerde psychotherapeuten: die hun opleiding hebben gevolg aan een academie geassocieerd met een Hogeschool of universiteit of ECP houders.
  - Studenten Psychotherapie: die hun opleiding volgen aan een academie geassocieerd met een Hogeschool of universiteit.

  B. Actieve praktijkvoering
  - Werkzaam in de geestelijke gezondheidssector: in loondienst of als zelfstandige in hoofd- of bijberoep (minstens 16 u. per week) en/of praktiserende psychotherapeuten (na assessment)
  - Beheersing passieve kennis van de Engelse taal.

 • Accreditatie & Certificering.

  Deze opleiding wordt gecertifieerd door:
  - P&P Consult-NPC
  - EMDR Center London
  - Geaccrediteerd door de Belgische Vereniging voor Psychotherapie

 • Opleidingstaal

  De opleiding wordt gegeven in het "Engels" door Barbara Lerch met Nederlandse ondersteuning door Chrißt'll Scholiers (Co-trainster) waar ik zal instaan voor de Nederlandse ondersteuning, verduidelijking, en oefeningen tijdens de practica. Doordat ik meer dan 2 decennia werk in een meertalige omgeving, praat ik vloeiend Engels en ben ik ook vlot in Frans, en heb ik een basis in Duits indien nodig.

 • Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met:

 • Directeur P&P Consult – NPC

  Philippe Vrancken

  Orthopedagoog

  Psychotherapeut

 • Senior training instructor en supervisor EMDR

  Barbara Lerch

  Psychologe

  Sr. Instructor & Supervisor

 • Co-trainer EMDR en groepssupervisor

  Chrißt'll Scholiers

  Psychotraumatologe

  Psychotherapeute (i.o.)