• Opleiding & Certificering in “EMDR in Therapie en Coaching”

 • Het gebruik van E.M.D.R. in Therapie en Coaching.

  Je zou graag E.M.D.R. willen leren toepassen tijdens therapie-trajecten, en hiervoor een opleiding willen volgen, maar je hebt niet het vereiste master diploma in de Psychologie en/of Orthopedagogie, of je hebt geen postgraduaat diploma behaald in Psychotherapie. In dat geval wordt u meestal geweerd uit de bestaande E.M.D.R. opleidingen tot “E.M.D.R. Practictioner” die worden georganiseerd vanuit EMDRIA verbonden opleidingscentra.

  De titel "E.M.D.R. Practitioner" is weliswaar beschermd, maar houdt niet in dat andere hulpverleners geen E.M.D.R binnen hun trajecten met hun cliënten mogen toepassen. Dat E.M.D.R. niet zomaar mag toegepast worden zonder gepaste opleiding is volkomen juist, maar de huidige ingangscriteria hebben meer weg van een "arbitaire bescherming", dan wel dat het criteria zijn die een minimale kennis vereisen van psychologie op master niveau. Hulpverleners met een bachelor en/of graduaat,- die reeds actief zijn binnen de psychologische hulpverlening,- zijn evengoed geplaatst om met E.M.D.R. aan de slag te gaan.  Alleen is het absoluut niet raadzaam om de E.M.D.R. methodiek toe te passen zonder een degelijke opleiding, daar het niet volledig risicoloos is, en een aantal aspecten en modaliteiten binnen deze methodiek wel juist moeten gekaderd en begrepen worden. 

  Wel er is goed nieuws, daar er nu een evenwaardige oplossing zal komen waarbij een bredere professionele groep van psychologische hulpverleners een volledige opleiding kan volgen en het certificaat van  “EMDR in Therapie en Coaching” kan behalen. Deze opleiding zal georganiseerd worden in samenwerking met een EMDR opleidingscentrum dat reeds jaren met success actief is in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Nederland, en Duitsland. 

 • Certificering.

  De certificering tot "EMDR in Therapie en Coaching" gebeurt volgens de richtlijnen van het "EMDR Trainingscentrum München & Londen".  Hoewel deze opleiding de richtlijnen van "EMDRIA / EMDR International Association" blijft volgen, blijven ze volledig onafhankelijk.

  De inhoud van de opleiding loopt quasi identiek dan diegene die wordt verzorgd door de "EMDRIA / EMDR International Association", en na het volgen van de modules, ben je in staat E.M.D.R. op een veilige manier actief te gebruiken in therapie- en coachingstrajecten. Wij willen hiermee een bredere groep van professionals in staat stellen om deel te nemen aan E.M.D.R. opleidingen van hoge kwaliteit.

 • Inhoud van de opleiding.

  De Opleiding omvat 3 modules (om het certificaat te behalen) (3 x 2 dagen + minimaal 3u Supervisie)
  - Module 1: - EMDR Theorie en Praktijk Basisprotocollen, Resourcing, Practica Oefeningen.
  - Module 2: - EMDR Specifieke protocollen Deel 1, Bijkomende resourcing technieken + Practica Oefeningen
  - Module 3: - EMDR Specifieke protocollen Deel 2 , Supervisie + Practica Oefeningen

  In module 2 en 3 leert je effectieve aanvullende technieken die hun nut hebben bewezen; meer differentiatie; en verdere EMDR-protocollen (d.w.z. technieken, procedures).

  Zie cursus structuur: https://emdr-centre-london.org/emdr-training-2/course-structure/

 • Inhoud van de EMDR Opleiding

 • EMDR - Module 1

  - Wat is EMDR? Hoe werkt EMDR?
  - Indicaties en contra-indicaties. Veiligheidsmaatregelen en bijwerkingen van EMDR.
  - EMDR in traumatherapie. Wat is trauma? Hoe wordt het veroorzaakt? Wat zijn de tekenen van trauma?
  - Opbouwen en activeren van innerlijke hulpbronnen.
  - Methoden van psychologische stabilisatie.
  - EMDR technieken voor het omgaan met het dagelijks leven en als toekomstige hulpbron.
  - Overdracht en tegenoverdracht bij EMDR.
  - Omgaan met blokkades en weerstand tijdens een EMDR sessie.
  - Het EMDR standaard protocol in theorie en praktijk.
  - Oefeningen en Live demonstratie doorheen de module

   

 • EMDR - Module 2

  Uitdieping van: 
  - Angst protocol
  - Fobie protocol
  - Rouwprotocol
  - Geïsoleerd trauma
  - Gedragsveranderingen
  - Psychosomatisch protocol
  - Recente geïsoleerde traumatische gebeurtenis
  - Cognitief inweven van metaforen, suggesties en hypnotische spraakpatronen
  - CIPBS (Conflict Verbeelding Schilderen & Bilaterale Stimulatie)
  - Natural Flow
  - Oefeningen en Live demonstratie doorheen de module

 • EMDR - Module 3

  Uitdieping van:
  - Allergie protocol
  - Verslavings protocol
  - Tandarts angst protocol
  - Pijn protocol
  - EMDR voor kinderen en jonge volwassenen
  - EMDR integratie in therapie en coaching
  - Creatieve hulpmiddelen
  - EMDR supervisie
  - Gebruik van bilaterale muziek in EMDR sessies
  - Oefeningen en Live demonstratie doorheen de module

 • Vooropleiding & Voorwaarden

  Vooropleiding:
  We richten ons op actieve hulpverleners met een Graduaat, Bachelor, of Master Psychologische en/of (Ortho)pedagogische en/of Medische wetenschappen, Postgraduaten in Psychotherapie, Waaronder ook Psychotherapeuten (i.o.) die reeds een praktijk uitbaten.

  -   Passieve Kennis van Engels.
  -  Actief uitbaten van een therapie / coaching praktijk (in hoofd of bijberoep), of werkzaam zijn in de psychologische hulpverlening via groepspraktijk, gezondheidsinstelling of werkgever. (daar er ook praktijk in supervisie bij komt kijken).
  -  Kennis van psycho-pathologische klinische definities, ervaring als psychotherapeut of een psychotherapeutische opleiding in gesprekstherapie, gedragstherapie, gezinstherapie, gestalttherapie, creatieve therapie of lichaamsgerichte psychotherapie, of een opleiding tot coach, counsellor, trainer of een vergelijkbare opleiding.

 • Tijdstip en Locatie

  De drie EMDR opleidingsmodules gaan telkens door op zaterdag en zondag tussen 9 en 18H op volgende data:

  Module 1: 11/02/2023 t/m 12/02/2023.
  Module 2: 01/04/2023 t/m 02/04/2023.
  Module 3: 13/05/2023 t/m 14/05/2023.

  Voor de locatie is er gekozen om deze te laten doorgaan aan de AIHP-Gent (Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie).  
  Adres:  AIHP Gent, Francis De Potterstraat 23 , 9840 De Pinte (arr. Gent), Belgie.

 • Inschrijven via website EMDR Centre London

  Inschrijven kan U op de volgende link.

  Link naar engelse website: https://emdr-centre-london.org/contact-2/impressum/course-dates

  Na inschrijving ontvangt u een bevestiging, en even later ook de factuur. 

   

   

   

 • Kostprijs

  Raming Kosten: +- 15 personen per klasgroep)
  - Tussen TBC per module (excl. Supervisie)
  - Kostprijs van 3 tot 5u supervisie = TBC euro per uur

 • Opleidingstaal

  De opleiding wordt gegeven in het "Engels" door Barbara Lerch met Nederlandse ondersteuning door Chrißt'll Scholiers (Co-trainster) waar ik zal instaan voor de Nederlandse ondersteuning, verduidelijking, en oefeningen tijdens de practica. Doordat ik meer dan 2 decennia werk in een meertalige omgeving, praat ik vloeiend Engels en ben ik ook vlot in Frans, en heb ik een basis in Duits indien nodig.

 • Sr. Instructor E.M.D.R.

  Barbara Lerch

  Psychologin (DE)

  Sr. Instructor & Supervisor

 • Co-Trainer

  Chrißt'll Scholiers

  Psychotraumatologe

  Psychotherapeute (i.o.)

 • Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met: