• Professionele Opleiding in “EMDR in Therapie en Coaching” – 2024 – Cyclus 2 & 3

 • Het gebruik van E.M.D.R. in Therapie en Coaching.

  Je zou graag E.M.D.R. willen leren toepassen tijdens therapie-trajecten, en hiervoor een opleiding willen volgen, maar je hebt niet het vereiste master diploma in de Psychologie en/of een 4 jarig postgraduaat diploma behaald in Psychotherapie. In dat geval wordt u meestal geweerd uit de bestaande E.M.D.R. opleidingen tot “E.M.D.R. Practictioner” die worden georganiseerd vanuit EMDRIA verbonden opleidingscentra.
  Binnen de Belgische geestelijke gezondheidssector is er een grote nood is aan een professionele EMDR opleiding voor een bredere groep van hulpverleners binnen de GGZ. Redenen hiervoor zijn: 

  - Om de wachttijden van de trajecten, waarbinnen deze therapievorm geïndiceerd is, te verkorten.
  - Om een EMDR veilig toe te kunnen (laten) passen binnen een lopend traject bij dezelfde hulpverlener en doorverwijzingen minder nodig zijn.
  - Om ‘kunstmatige’ exclusiviteits- en job-beschermingsbarrières, die niet te verantwoorden zijn in het belang van de cliënt te doorbreken en tegelijkertijd de kwaliteit van de toepassing van EMDR te blijven garanderen onder een bredere groep van psychologische hulpverleners die ‘juist’ gekwalificeerd zijn en met de noodzakelijke psychologische basiskennis en vaardigheden.

  De cursusstructuur omvat 3 modules van elk twee weekenddagen met bijkomend 3 uur individuele supervisie en 9 uur groepssupervisie / practica. De opleiding wordt in de Engelse taal gegeven door Barbara Lerch (Klinisch Psychologe en Sr. Training Instructor (DE, CH & UK) met praktische ondersteuning en assistentie in het Nederlands tijdens de opleiding en (groeps)supervisies door Chrißt’ll Scholiers (gediplomeerd psychotraumatoloog, gecertificeerd door EMDR London en Integratief Psychotherapeut i.o.).

  Deze opleiding zal georganiseerd worden door P&P Consult-NPC en EMDR Trainingscentrum München & Londen waarvan de laatste reeds jaren met success actief is in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Nederland, en Duitsland.

  Deze opleiding voor voorjaar 2023 is reeds volgeboekt en lopende, ... 

 • Data en Basisstructuur van de opleidingen in 2024

  De Opleiding omvat 3 modules (om het certificaat te behalen) (3 x 2 dagen + 9 u Groepspractica/supervisie  & 3 u Individuele Supervisies)

  Voorjaar 2024
  - Module 1 – zaterdag 20 en zondag 21 januari  – 09.30 tot 17.30 u.
  - Module 2 – zaterdag 24 en zondag 25 februari – 09.30 tot 17.30 u.
  - Module 3 – zaterdag 16 en zondag 17 Maart – 09.30 tot 17.30 u.
  - Individuele Supervisie: 3 x 1 uur en Groepssupervisie: 3 x 3 uur.

  Najaar 2024
  - Module 1 – zaterdag 28 en zondag 29 september  – 09.30 tot 17.30 u.
  - Module 2 – zaterdag 26 en zondag 27 oktober – 09.30 tot 17.30 u.
  - Module 3 – zaterdag 23 en zondag 24 november – 09.30 tot 17.30 u.
  - Individuele Supervisie: 3 x 1 uur en Groepssupervisie: 3 x 3 uur.

  Voor de volledige cursus structuur , kosten en inschrijving, kan je surfen naar de website van  https://psycon.be/opleidingen/
  (Deze opleiding valt onder KMO portefeuille)

 • Locatie

  De Basismodules gaan door in het "Huis van het Kind"
  Adres: Huis van het Kind - Handelslei 230 -  2980 Zoersel.

  De Groepspractica gaan door in RL (real life). (3 X 3H)
  Adres:  PsyChé - Praktijk voor Psychotherapie en Psychotraumatologie (Praktijk Chrißt'll) - Goorboslei 8 pand 12- 2860 Sint Katelijne Waver.

  De totale duur van de EMDR Basisopleiding is 48H. (Exclusief Groepspractica en Individuele Supervisies). De totale duur van de opleiding inclusief supervisies is 60 uur.

 • Vooropleiding & Voorwaarden

  De toelatingscriteria zijn (A+B): (zie ook naar het overzicht)

  A. Vooropleiding basiscriteria
  - Masteropleiding: klinische psychologie, (klinische) orthopedagogie, geneeskunde, seksuologie, sociale wetenschappen, criminologie of
  - Bacheloropleiding: toegepaste psychologie/psychologisch consulent, sociaal werk, orthopedagogisch consulent, gezinswetenschappen, toegepaste gezondheidswetenschappen, sociale re-adaptatiewetenschappen, (psychiatrische) verpleegkunde of
  - Afgestudeerde psychotherapeuten: die hun opleiding hebben gevolg aan een academie geassocieerd met een Hogeschool of universiteit of ECP houders.
  - Studenten die reeds bezig zijn de 4 jarige opleiding "Postgraduaat" Psychotherapie die hun opleiding volgen aan een academie geassocieerd met een Hogeschool of universiteit. (Studenten binnen de overgangsregeling psychotherapie)
  - Studenten met een andere bachelor of graduaat diploma die zijn ingeschreven op de 4 jarige opleiding "Postgraduaat Psychotherapie" en deze ook volgen aan een academie geassocieerd met een Hogeschool of Universiteit. Voor deze geldt een bijkomend criterium. Zie Schema hieronder voor een volledig overzicht

  B. Actieve praktijkvoering
  - Werkzaam in de geestelijke gezondheidssector: in loondienst of als zelfstandige in hoofd- of bijberoep (minstens 16 u. per week) en/of praktiserende psychotherapeuten (na assessment)
  - Beheersing passieve kennis van de Engelse taal.

 • Accreditatie & Certificering.

  Deze opleiding wordt gecertifieerd door:
  - P&P Consult-NPC
  - EMDR Center London
  - Geaccrediteerd door de Belgische Vereniging voor Psychotherapie

 • Opleidingstaal

  De opleiding wordt gegeven in het "Engels" door Barbara Lerch met Nederlandse ondersteuning door Chrißt'll Scholiers (Co-trainster) waar ik zal instaan voor de Nederlandse ondersteuning, verduidelijking, en oefeningen tijdens de practica. Doordat ik meer dan 2 decennia werk in een meertalige omgeving, praat ik vloeiend Engels en ben ik ook vlot in Frans, en heb ik een basis in Duits indien nodig.

 • Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met:

 • Directeur P&P Consult – NPC

  Philippe Vrancken

  Orthopedagoog

  Psychotherapeut

 • Senior training instructor en Supervisor EMDR

  Barbara Lerch

  Psychologe

  Sr. Instructor & Supervisor

 • Co-Docent & Supervisor EMDR

  Chrißt'll Scholiers

  Psychotraumatologe

  Psychotherapeute (i.o.)