• Leestijd: +- 4 min

 • Intake and Assessment

  Logo_Praktijk

  Elke aanvang van een hulpverleningsprocess, - alsook bij Psychotherapie, EMDR en TRT,- start met een Intake en Assesment moment van de te begeleiden problematiek. Dit is nodig om de voldoende achtergrondinformatie te bekomen, en evenals noodzakelijk om te evalueren of de problematiek wel degelijk in aanmerking komen binnen de therapievormen die deze praktijk aanbiedt. Redenen hiervoor zijn:
  - Dat het geen zin heeft om therapie op te starten als blijkt dat na Intake en Assesment het beter is dat de betrokken persoon eerst moet doorverwezen worden naar een Psycholoog en of Psychiater o.w.v. andere problematiek die mogelijks het verloop van Traumaverwerkings-traject en/of TRT traject kunnen ondermijnen, en hierdoor eerst de nodige aandacht verdienen. 
  - Hiermee de client wordt gespaard van extra kosten, en men na een langere tijd misschien tot de conclusie moet komen dat het effect minimaal is. Hiermee is niemand gediend, noch de client, noch de therapeut. Ik deins er absoluut niet voor terug om de therapie uit te stellen en de client door te verwijzen naar een Psycholoog en/of Psychiater indien hiervoor primaire noodzaak is. 

  De intake en informatie sessies duren 60 minuten en behelsen 2 tot 5 spreekuren ter voorbereiding van de therapie.  Bij E.M.D.R. wordt er tijdens deze fase "Resourcing" opgestart ter voorbereiding van de uiteindelijke "Reprocessing" sessies

 • Remuneraties Spreekuren. - Wat kost het ?

  De Sessie/Spreekuur kosten zijn als volgt: (Individueel) (*)
  - 65 Euro / 60 Minuten
  - 80 Euro / 75 Minuten
  - 100 Euro / 90 Minuten
  - 120 Euro / 105 Minuten
  - 135 Euro / 120 minuten
  (*) bovenstaande remuneraties zijn ook van toepassing voor TRT Psycho-educatieve sessies, Focussing.

  De "EMDR Repro" sessie kosten zijn als volgt:(vanaf 01 Sept 2023)
  - 120 Euro / 90 Minuten
  - 140 Euro / 105 Minuten
  - 160 Euro / 120 Minuten

  Sessies langer dan 2 uur zijn onder normale omstandigheden niet aan de orde, tenzij wanneer sessie zou plaatsvinden buiten de praktijk. maar dit is altijd in samenspraak met de therapeut.

  Remuneratie voor opmaken en uitschrijven van verslagen voor doorverwijzing naar externe hulpverlening die onder gedeeld beroepsgeheim vallen:
  - Verslag tot 1x A4 pag  = 35 eur
  - Uitgebreid Verslag meerdere A4 pagina's (2 tot 3) = 65 eur
  - Meer dan 3: (inventarisatie, samenvatting van psychologische testen, ... ) In regie o.b.v standaard uurtarief

  De kosten van eventuele psychologische testen via "Digitale Embloom Testdatabank" worden doorgerekend. Deze kosten bedragen gemiddeld tussen de 2 en 5 euro per test. Dit gebeurt altijd eerst in overeenstemming met de cliënt. Indien de testen tijdens de sessies worden afgenomen, komen hier de kosten van sessie/spreekuren,- hierboven reeds vermeld,- bij.

  Betaling kan gebeuren op de volgende manieren: 

  Vlak Na/Tijdens het spreekuur: Cash of via PayConiq of Bank App.

  > Via Factuur: Indien u gebruik maakt van bv. budget begeleiding via OCMW, dan dient u vooraf uw begeleidingscontactpersoon hiervan op de hoogte te stellen en de gegevens van uw OCMW begeleiding tijdens de eerste intake sessie aan mij door te geven. Uw begeleidingsverantwoordelijke zal dan enkele dagen later de factuur ontvangen via e-mail. De betalingsvervaldag is 7 dagen na ontvangst factuur. Bij laattijdige betaling komt er een forfait bij van 10 Euro per extra verstreken week.

  !!! Belangrijk !!!
  De kosten van spreekuur worden niet vergoed (noch gedeeltelijk/noch volledig) door het ziekenfonds en/of privé verzekeringsmaatschappijen.

 • Wat als U wil annuleren of wanneer U niet komt opdagen ?

  Het spreekuur kan kostenloos geannuleerd worden ten laatste 24H uur voordat de sessie is gepland, behalve indien:

  - De annulatie plaatsvindt in minder dan 24 uur, zal 50% van de sessie-kost worden aangerekend.
  - Bij "No Show" zonder berichtgeving zal 100% van de sessiekost worden aangerekend.

  Reden: Het voorbereiden van de sessies kost tijd, en tevens is het voor mij onmogelijk om op dergelijke korte tijdspanne andere afspraken te verplaatsen of te vervangen. De kosten van laattijdige annulatie zal u per factuur ontvangen, of worden verrekend bij de volgende sessie.  Uiteraard "force majeure" (Covid, Ziekte, Sterfgeval, ... ) zijn uitzonderingen waarbij deze annulatiekost niet zal worden aangerekend.
  Bel mij gewoon even op, en heel vaak komen we wel tot een oplossing. 

 • Discretie en Confidentialiteit - (Gedeeld) Beroepsgeheim - GDPR

 • Ook als "psychotherapeut in opleiding" aan een erkend opleidingsinstituut als AIHP, ben ik gebonden aan beroepsgeheim, en respecteer ik de ethische beroepscode van ABP-BVP. Bij aanvang van elk traject zal ik u een overeenkomst voorleggen waarin:

  - toestemming wordt gegeven om gegevens te verzamelen en een dossier aan te leggen
  - toestemming wordt gegeven om verslaggeving te maken en te delen (*)
  - toestemming wordt gegeven om in communicatie te treden met derden(*)
  - mogelijkheid wordt gegeven om uw persoonsgegevens op te vragen/te wijzigen/te vernietigen

  (*) expliciete vermelding dient worden gemaakt met wie de informatie mag worden gedeeld. 
  - Als hulpverlener werk ik ook onder supervisie. en indien nodig voor het traject, wordt er noodzakelijke informatie uitgewisseld met deze supervisoren en psychologen, maar uw identiteit zal altijd worden verhuld.
  - Bij het opmaken van de overeenkomst voor ,- gedeeld beroepsgeheim,- kan u aangeven met wie de therapeut de informatie extern buiten de eigen praktijk mag delen.

  Let wel: 
  - De informatie zal/kan enkel worden gedeeld met collega hulpverleners die ook onder beroepsgeheim staan, en die hetzelfde therapeutische doel of finaliteit nastreven dan de begeleidende psychotherapeut. 
  - De cliënt kan nooit verwachten dat bepaalde informatie voor bepaalde mede-begeleiders en/of therapeuten die aan bovenstaande voorwaarden voldoen zal verzwegen worden.

  Deze hulpverleners kunnen zijn:
   
  De huisarts, psychiater, psychologe en of psychotherapeuten en/of psychotherapeuten (i.o) waar de cliënt in begeleiding is, of aangeeft onder begeleiding te gaan. Met inachtneming van bovenstaande voorwaarden.